ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินขาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินขาม

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

มหกรรมรักการอ่าน

แนะนำหนังสือเด่นประจำเดือน เมษายน 53

ปฏิบัติการล่า...ตามหาหัวใจ

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

สถิติผู้ใช้บริการ

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินขามประวิติห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินขาม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินขาม เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินขาม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ประกาศจัดตั้งตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2541 ลงนามโดยนายกฤษณ์ ธีระชัยชยุติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โดยขอใช้พื้นที่บางส่วนของที่ว่าการกิ่งอำเภอเนินขาม ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางเมตร เป็นที่ทำการห้องสมุดชั่วคราว ต่อมาปี 2543 นายวันชัย น้อยสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหันคา ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนและได้รับจักสรรเงินงบประมาณเป็นค่าเช่าอาคารและค่าบรรณารักษ์อัตราจ้าง จึงได้ย้ายออกมาเช่าอาคารพาณิชย์ ของนางพนม พุ่มจำปา หมู่ 6 ตำบลเนินขาม และจ้างนางเสาวนีย์ ภูกองชัย

คุณชอบหนังสือประเภทใด

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวไทยรัฐ

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา
นางอุษา กุลสราวุธ